Nytt fra nett

Artikkel

Overkapasitet i fastlegeordningen

Det er nå 463 000 ledige plasser på fastlegelister, og 56 % av fastlegene tar fortsatt imot nye pasienter.Ved årsskiftet hadde 98 % av befolkningen fastlege. 91 000 innbyggere mangler fastlege, mens 20 000 har valgt å stå utenfor ordningen, viser ferske tall fra Rikstrygdeverket.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=566

Kritiseres for ikke å gi AIDS-penger til globalt fond

Kun én av de 15 milliardene dollar president Bush har lovet til bekjempelse av HIV/AIDS, vil bli kanalisert gjennom det globale AIDS-fondet.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=497

Økt import av HIV til Norge

205 nye HIV-smittede ble diagnostisert i fjor, det høyeste antallet siden 1985. 67 % var personer av utenlandsk opprinnelse, smittet før de kom til Norge, viser en oversikt fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=545

Norge og Frankrike i partnerskap om helse

De to landenes helseministrer har skrevet under en avtale om å utveksle informasjon og kunnskap om medisin og helsetjenester.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=540

Spesialistannonser på Internett

Spesialistannonsene i Tidsskriftet er nå tilgjengelig i en søkbar database på nettet. Det kan gjøres søk på spesialitet, geografi, en kombinasjon av disse to og i fritekst. Velg Spesialist fra den horisontale menyen på www.tidsskriftet.no

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=520

Namf + OLL = sant

Arbeidsmedisinerne og samfunnsmedisinerne går inn for å slå seg sammen i en felles yrkesforening med nytt navn.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=505

Snart full pakke fra departementet?

En tredel av sigarettpakkens forside og bakside skal dekkes med helseadvarsel og bidra til at flere stumper røyken, ifølge en ny forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=536

Bekymret for helseskader som følge av krig

Landsstyret i Den norske lægeforening uttrykker i en resolusjon sin dypeste bekymring over de helseskader som kan oppstå hvis det gjennomføres et militært angrep på Irak.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=15801

Navnebytte – fra Medisin til Lenker

Svært mange finner ikke lenkesamlingene som er samlet bak menyvalget Medisin, nå Lenker, viste undersøkelsen blant brukere av Legeforeningens nettsider, avholdt i desember. Menyvalget har derfor endret navn.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=15875

Nye regler for medisinforsendelse

Stortinget har vedtatt å endre tilskuddet til frakt av medisiner fra apotek. Dette innebærer at statens dekning av fraktutgifter er endret fra 1.2. 2003.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=15552

Anbefalte artikler