Ny kunnskap om inkontinens etter svangerskap

28 000 kvinner i Norge har deltatt i en av de største studier som er gjort om urininkontinens hos kvinner. En forskergruppe i Bergen står bak undersøkelsen og resultatene publiseres i siste nummer av The New England Journal of Medicine.

Samme mønster

Det går frem av undersøkelsen at 10 % av kvinnene som ikke hadde født barn, hadde urinlekkasje, 16 % av kvinnene i keisersnittgruppen og 24 % i gruppen med vanlige fødsler var plaget av inkontinens. Det prosentvise forholdet mellom gruppene var det samme enten kvinnene hadde moderat eller alvorlig grad av lekkasje. Det samme mønsteret ble også funnet ved stressinkontinens når man hoster, hopper osv.

Denne delen av studien er basert på data fra 15 000 av kvinnene som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i perioden 1995-97. Dataene ble koblet med data om kvinnenes fødsler i Medisinsk fødselsregister i Bergen.

Keisersnitt ikke effektivt som forebygging

- Studien viser at svangerskap i seg selv øker risikoen for urinlekkasje. Vanlig fødsel øker risikoen ytterligere. Den gir ikke svar på hvordan lekkasje kan forebygges effektivt, sier førsteforfatter Guri Rørtveit til Tidsskriftet. Hun medgir at resultatene kan øke troen på at keisersnitt vil bidra til å redusere forekomsten av urinlekkasje blant kvinner. Hun advarer likevel mot å trekke en slik slutning.

- Forskergruppen har beregnet at selv en betydelig økt bruk av keisersnitt bidrar lite til å forebygge urinlekkasje blant kvinner. For å forebygge ett tilfelle av inkontinens må 13 kvinner føde alle sine barn med keisersnitt, sier hun. Rørtveit presiserer at det finnes mange andre årsaker til urinlekkasje enn barnefødsler, og at man kan ikke slutte at keisersnitt virker forebyggende på urinlekkasje.

- Dessuten har studien ingen data om de negative konsekvensene av keisersnitt, for eksempel økt sykelighet og dødelighet hos mor og barn i forbindelse med inngrepet og økte økonomiske kostnader, sier Rørtveit.

Alder og inkontinens

Undersøkelsen gir belegg for at effekten av svangerskap og fødsler på inkontinens er sterkest i ung og middels alder. - Allerede fra 50 års alder forsvinner den beskyttende effekten av keisersnitt. Når kvinnen er over 65 år er det ingen effekt av barnefødsler i det hele tatt, sier Guri Rørtveit.

Ti års forskning

Bare 13 ganger tidligere er norske studier publisert i det prestisjetunge New England Journal of Medicine. Forfatterne av artikkelen Urinary Incontinence after Vaginal Delivery an Cesarean Section er Guri Rørtveit, Anne Kjersti Daltveit, Yngvild S. Hannestad og Steinar Hunskår ved Seksjon for allmennmedisin og Seksjon for forebyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i Bergen. Forskergruppen har studert ulike aspekter ved inkontinens i mer enn ti i år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media