Norsk bidrag til viktig MS-funn

- Vi har funnet flere nye genområder som ser ut til å disponere for multippel sklerose (MS) i den skandinaviske befolkningen, sier lege og forsker Hanne Flinstad Harbo ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet. Hun er en av Norges representanter i den europeiske GAMES-studien, som la frem sine genfunn på en konferanse i Oslo sist helg.

6 000 pasienter
GAMES står for –Genetic Analysis of Multiple Sclerosis in EuropeanS–, og er den største genstudien som noen gang er blitt gjort av en sykdom med polygen arv. I løpet av to år har om lag 6 000 genmarkører hos 6 000 MS-pasienter og 12 000 friske kontrollpersoner vært analysert av 23 forskergrupper i 19 land.

Hanne Flinstad Harbo har vært ansvarlig for den norske delen av prosjektet, der man har utført såkalt genomvid screening på blodprøver fra skandinaviske MS-pasienter.

- Fordi mennesket har flere enn 30 000 gener, må man analysere tusenvis av gener i store populasjoner for å finne sykdomsrelaterte gener. Dette er bare mulig å få til hvis mange forskningsgrupper går sammen, sier hun.

Vanlig årsak til uførhet
Flinstad Harbo, som er spesialist i nevrologi, understreker at MS er den sykdommen som hyppigst fører til uførhet hos unge voksne i den vestlige verden.
- Årsakene til MS er forløpig dårlig kjent. Derfor har det også vært vanskelig å utvikle effektive terapier. Tvillingstudier har vist at genetiske forhold spiller en avgjørende rolle for sykdomsutviklingen, men til nå er det kun visse HLA-gener som er vist å være forbundet med utvikling av MS. Det er først nå gjennom GAMES-studien at vi har klart å identifisere flere genområder som er forbundet med MS, sier hun. Dette er viktig fordi kjennskap til gener som disponerer for sykdommen gir økt innsikt i hvorfor sykdommen oppstår. Nå kan forskningsinnsatsen rettes mot disse genregionene.

Gir kunnskap om flere lidelser
Det gjenstår fortsatt mye arbeid før de sykdomsdisponerende MS-genene blir avdekket. Flinstad Harbo påpeker imidlertid at GAMES-studien også kan bidra til å kaste lys over andre sykdommer med polygen arv, så som diabetes, leddgikt og Bechterews sykdom.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media