Norsk bidrag til viktig MS-funn

- Vi har funnet flere nye genområder som ser ut til å disponere for multippel sklerose (MS) i den skandinaviske befolkningen, sier lege og forsker Hanne Flinstad Harbo ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet. Hun er en av Norges representanter i den europeiske GAMES-studien, som la frem sine genfunn på en konferanse i Oslo sist helg.

6 000 pasienter
GAMES står for –Genetic Analysis of Multiple Sclerosis in EuropeanS–, og er den største genstudien som noen gang er blitt gjort av en sykdom med polygen arv. I løpet av to år har om lag 6 000 genmarkører hos 6 000 MS-pasienter og 12 000 friske kontrollpersoner vært analysert av 23 forskergrupper i 19 land.

Hanne Flinstad Harbo har vært ansvarlig for den norske delen av prosjektet, der man har utført såkalt genomvid screening på blodprøver fra skandinaviske MS-pasienter.

- Fordi mennesket har flere enn 30 000 gener, må man analysere tusenvis av gener i store populasjoner for å finne sykdomsrelaterte gener. Dette er bare mulig å få til hvis mange forskningsgrupper går sammen, sier hun.

Vanlig årsak til uførhet
Flinstad Harbo, som er spesialist i nevrologi, understreker at MS er den sykdommen som hyppigst fører til uførhet hos unge voksne i den vestlige verden.
- Årsakene til MS er forløpig dårlig kjent. Derfor har det også vært vanskelig å utvikle effektive terapier. Tvillingstudier har vist at genetiske forhold spiller en avgjørende rolle for sykdomsutviklingen, men til nå er det kun visse HLA-gener som er vist å være forbundet med utvikling av MS. Det er først nå gjennom GAMES-studien at vi har klart å identifisere flere genområder som er forbundet med MS, sier hun. Dette er viktig fordi kjennskap til gener som disponerer for sykdommen gir økt innsikt i hvorfor sykdommen oppstår. Nå kan forskningsinnsatsen rettes mot disse genregionene.

Gir kunnskap om flere lidelser
Det gjenstår fortsatt mye arbeid før de sykdomsdisponerende MS-genene blir avdekket. Flinstad Harbo påpeker imidlertid at GAMES-studien også kan bidra til å kaste lys over andre sykdommer med polygen arv, så som diabetes, leddgikt og Bechterews sykdom.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.