Nærmere løsningen på SARS-gåten dag for dag

Ifølge ProMED, et globalt varslingssystem for utbrudd og spredning av infeksjonssykdommer, har laboratorier i Singapore, Hong Kong og Tyskland påvist en variant av paramyxovirus i blodprøver fra flere pasienter med den potensielt livstruende lungesykdommen SARS (severe acute respiratory syndrome).

WHO-koordinert innsats

Siden mandag denne uken har 11 ledende laboratorier jobbet på spreng for å finne årsaken til den fryktede sykdommen. Denne koordinerte innsatsen skjer i regi av WHO, som har kunngjort at man nå er mye nærmere en løsning.

Kjent virusfamilie

Det påviste agens er et paramyxovirus, en virusfamilie som blant annet forårsaker meslinger, kusma, RSV-infeksjon og ulike forkjølelseslidelser.
Smittevernekspert Bjørn G. Iversen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, sier det ennå er for tidlig å konstatere at viruset er årsaken til SARS, men at dette er overveiende sannsynlig.

- Det er gjort sammenfallende funn i prøver fra ulike pasienter. At viruset er påvist i blodet, betyr også at funnet er langt sikrere enn om det bare var gjort i prøvemateriale fra luftveiene, sier Iversen.

Meldeplikt

SARS-utbruddet i Sørøst-Asia har de siste månedene rammet flere hundre mennesker og krevd til sammen ni menneskeliv. Folkehelseinstituttet har innført varslingsplikt for mulige tilfeller av SARS, og også mottatt henvendelser fra en rekke leger og sykehus om mistenkte sykdomstilfeller. Til nå er imidlertid ingen SARS-tilfeller påvist i Norge.

Mer om SARS i Tidsskriftets nettutgave:

- Årsaken til SARS kan være funnet. Tidsskriftet - nett. 19.3. 2003
- Ukjent agens bak dødelig lungeinfeksjon. Tidsskriftet - nett. 17.3. 2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media