Milepæl nådd i global innsats mot tobakk

- En milepæl i internasjonalt samarbeid, sier generaldirektør Gro Harlem Brundtland i Verdens helseorganisasjon, om avtalen som setter sluttstrek for et fire år langt arbeid. Siden 1970-tallet har Verdens helseorganisasjon gitt nærmere 20 resolusjoner til støtte for kontroll med tobakksforbruk. I motsetning til disse, er den nye konvensjonen - The framework convention on tobacco control - juridisk bindende for medlemslandene.

Tabell
Medlemslandene i WHO skal arbeide mot et totalforbud mot tobakksreklame innen fem år. Copyright -WHO/P. Viori

- Overenskomsten innebærer at nasjoner vil arbeide systematisk sammen for å beskytte dagens og morgendagens generasjoner, og ta felles ansvar for å gjøre verden til et friskere sted, mener hun.

Priser og advarsler

Avtalen omfatter blant annet bestemmelser om avgifter på tobakksprodukter, merking av emballasje, reklame og passiv røyking. Den går detaljert til verks, og krever at minst 30 % av emballasjen på tobakksprodukter, men helst halve pakken eller mer, har klare helseadvarsler i form av tekst og/eller bilde. Misvisende ordvalg, som mild, light og lavt tjæreinnhold, som gir inntrykk av at produktet er mindre helseskadelig enn andre, blir ikke tillatt.

Avtalen erkjenner at prisnivå er en viktig faktor for å redusere røyking, særlig blant unge mennesker, og krever at medlemslandene tar mål for folkehelsen med i betraktningen i skatte- og prispolitikk for tobakksprodukter.

Medlemslandene forplikter seg også til å utvikle behandlingsopplegg for å hjelpe mennesker til å slutte å røyke, drive med forebyggende arbeid, forby salg av tobakk til mindreårige samt redusere passiv røyking.

Reklameforbud

Medlemslandene er enige om at et totalforbud mot reklame vil ha vesentlig betydning for redusere bruk av tobakk. Konvensjonen krever at landene skal arbeide mot et totalforbud innen fem år fra avtalen er trådt i kraft, mens land som av konstitusjonelle årsaker ikke kan innføre totalforbud blir pålagt en restriktiv holdning til tobakksreklame. Overenskomsten krever eksplisitt at landene ser på muligheter for å hindre tobakksreklame på tvers av landegrenser.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media