Målrettet innsats mot tuberkulose

- Heretter skal all behandling av tuberkulose skje under direkte observasjon av helsepersonell, skriver Preben Aavitsland ved Avdeling for infeksjonsforebygging ved Nasjonalt folkehelseinsititutt i en leder i Tidsskriftet.

DOTS, som står for direkte observert terapi, er en strategi for effektiv bekjempelse av tuberkulose utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale tuberkulose- og lungesykdomsunionen (IUATLD).

Ny forskrift i Norge
DOTS-strategien er et av flere tiltak som nå blir gjennomført i Norge i henhold til den nye tuberkuloseforskriften, som trådte i kraft 1. januar i år.

I Norge som resten av Vest-Europa, har nedgangen i nye tuberkolosetilfeller stoppet opp de siste årene. Nå rapporteres det årlig om 250 - 300 nye tilfeller.

DOTS gir forhåpninger
Selv om tuberkulose ikke er et folkehelseproblem i Norge, påpeker Preben Aavitsland at det globale epidemiologiske bildet er dystert: Nær 2 milliarder mennesker er allerede smittet; dårlig ernæring og HIV-infeksjon i flere regioner fører til at mange vil utvikle aktiv sykdom og bli smitteførende.

Internasjonal tuberkulosedag
På den internasjonale tuberkulosedagen er slagordet –DOTS cured me – it will cure you too!– likevel et klart signal om at DOTS-strategien gir forhåpninger om å snu den epidemiologiske utviklingen. Ifølge WHO blir om lag 30 % av tuberkulosetilfellene diagnostisert og behandlet ut fra DOTS-prinsippene. Målet er imidlertid at innen 2005 skal 70 % av tuberkulosesyke diagnostiseres og 85 % helbredes på grunnlag av DOTS-prinsippene.

Les mer om tuberkuloseepidemiologi og tuberkuloseforebyggende arbeid i Tidsskriftet nr. 6/2003: www.tidsskriftet.no

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media