Kvalitetstilbud på Internett for kvinner med brystkreft

Fagansvarlig og hovedforfatter av programmet er avdelingsoverlege Ellen Schlichting. Nettsidene inneholder informasjon om brystets anatomi, undersøkelser for kreftdiagnose, behandlingsformer, brystbevarende kirurgi og oppfølging etter behandling.

Tungt budskap
Målet med nettsidene er å gi informasjon til pasienter og pårørende om ulike sider ved brystkreft.
- Førstegangskonsultasjon med informasjon om at pasienten har brystkreft, oppleves som tung. Det er derfor vanskelig for pasienter og pårørende å få med seg all den informasjonen vi ønsker å gi. Det er også et tidspress ved poliklinikken som fører til at vi heller ikke har ubegrenset med tid til å informere, sier Ellen Schlichting.

Ifølge Schlichting behandler Ullevål universitetssykehus flest pasienter med brystkreft og forstadier til brystkreft i Norge. I tillegg utredes mange pasienter med spørsmål om brystkreft som viser seg å ha godartede brystsykdommer eller som er friske. Sykehuset foretar også kontroller av opererte kvinner.
- Dette medfører et stort informasjonsbehov for pasienter og pårørende, sier Schlichting.

For å dekke informasjonsbehovet deles heftet –Brystkreft; diagnose, behandling og kontroller– ut til pasientene. I dette heftet er det henvist til Internett-siden –Brystkreft - et læreprogram for pasienter og pårørende–. Brosjyren og nettsidene er ment å utfylle hverandre, selv om noe av informasjonen er omtalt begge steder.

Brystkreft på norsk
- Mange har påpekt at det er en fordel å kunne lese om brystkreft på norsk, og jeg har inntrykk av at en god del pasienter og pårørende derfor benytter informasjonen de finner på våre Internett-sider. I tillegg går mange også videre til utenlandske nettsteder om brystkreft, sier Schlichting.

Programmet –Brystkreft - et læreprogram for pasienter og pårørende– ble opprinnelig utviklet i forbindelse med åpningen av pasienthotellet i mai 2000. Ved hotellet er det et bibliotek med PC-er, der pasientene kan søke etter informasjon. Det er dette programmet som nå også er overført til Internett.

Brystkreft - et læreprogram for pasienter og pårørende

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media