Kunnskap om sex gir senere seksuell debut

Deltakelse i prosjektet "Jeg har et valg!" ved to Oslo-skoler, har ført til endrede holdninger til bruk av prevensjon og sosiale ferdigheter knyttet til seksualitet. Dette kommer fram i rapporten Forebygging av uønskede tenåringssvangerskap fra Folkehelseinstituttet.

Klare forskjeller

Elevene som var med på programmet kom bedre ut på flere områder enn kontrollgruppen: De tilegnet seg mer kunnskap om prevensjon, seksualitet og graviditet, de utviklet mer positive holdninger til kondombruk, de opplevde større grad av kontroll i forhold til prevensjonsbruk og de opplevde det lettere å snakke med partneren om seksuelle tema. Elevene i prosjektet ble ikke bedre til å kommunisere og forhandle om prevensjonsbruk, men de utviklet mer effektive strategier for å si nei til uønskede seksuelle situasjoner enn elevene i kontrollgruppen.

Færre hadde samleie

Det var ikke mange av niendeklassingene som hadde samleieerfaring. Etter at prosjektet var gjennomført var det en større andel i kontrollgruppen enn i prosjektgruppen som rapporterte at de hadde hatt samleie de siste månedene. I prosjektgruppen var tallet stabilt før og etter programmet. Målet med prosjektet var å forebygge uønskede tenåringssvangerskap.

- Programmet kan ha ført til at de unge reflekterer mer rundt det å ha samleie i deres alder og at flere utsetter seksuell debut, sier forsker Ingri Myklestad ved Folkehelseinstituttet. Hun mener at programmet på sikt kan forebygge uønskede tenåringsgraviditeter.

Om prosjektet

Programmet –Jeg har et valg!– ble gjennomført i løpet av 16 timer ved to skoler i Oslo på niende klassetrinn. Studien inkluderte en kontrollskole som ikke fikk programmet, men som hadde fem timer med vanlig seksualundervisning. Evalueringen foregikk ved at alle elevene fikk et spørreskjema før og etter intervensjonen.

Det ble lagt stor vekt på å utvikle sosiale og personlige ferdigheter. Blant temaene var kommunikasjon, forhandlingsevne og beslutningsstrategier. Elevene fikk kunnskap om seksualitet, risikofaktorer, graviditet, og prevensjonsbruk via smågruppediskusjoner, videovisning, rollespill, konkurranser og øvelser.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media