Internett skal hjelpe unge med psykiske problemer

De unge pasientene får tilgang til et lukket område på Internett der de kan legge inn personlige erfaringer og spørsmål. Behandlere har tilgang til det samme lukkede området, og kan legge inn svar og kommentarer, skriver Universitetsavisa ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Forskningsprosjekt

–E-terapien– foregår som et forskningsprosjekt i regi av Barne- og ungdomspsykiatrien i Midt-Norge, og har fått navnet Tankebanken. Hovedmålet for prosjektet er å gjøre det teknisk, praktisk og klinisk mulig å benytte tekstkontakt på en sikker måte i behandling og foreldrerådgivning, opplyser BUP Midt-Norge. Den praktiske nytten kan handle om økt tilgjengelighet og fleksibilitet. Den kliniske nytten kan være økt kvalitet gjennom flere tilgjengelige uttrykksformer og kommunikasjonsformer. Dessuten gir den tekniske løsningen mulighet for "egenjournal" over tekstkontaktene for pasientene.
- Mer om Tankebanken

Også kontakt ansikt til ansikt

Pasienter som skal bruke nettløsningen må være henvist av en lege, og kjenne sin behandler fra samtaler ansikt til ansikt. Ungdommene skal også få samtaler ansikt til ansikt underveis i prosjektet for å sikre en grundig vurdering av tilstanden og utviklingen under behandlingen.
- Fallgruven er at man gjennom e-kontakt har et dårligere grunnlag for å vurdere pasientens tilstand. Derfor er det påkrevd at det skal være vanlig vurdering innledningsvis og oppfølging underveis der pasient og behandler fysisk møtes, sier Tormod Rimehaug til Universitetsavisa. Han er sammen med Einar Leikanger ansvarlig for prosjektet.

Samme datasystem som i allmennpraksis

Strenge krav til datasikkerhet har gjort prosjekter som Tankebanken vanskelig. Men et system for sikker kontakt mellom pasienter og helsetjenesten, utviklet av det Trondheims-baserte firmaet Deriga, gjør nå dette mulig. Systemet ivaretar både sikker tilgangskontroll, kryptering av kommunikasjonen og kryptert lagring av meldingene. Det er allerede i bruk ved flere legekontorer for kommunikasjon mellom fastleger og pasienter. Nå overføres det til psykiatrien.

Prosjektet er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og gjennom egeninnsats fra Regionsenter for BUP Midt-Norge og BUP-enheter i Helse Midt-Norge RHF.

Les også:
- Er Internett til hjelp for personer med alvorlige psykiske lidelser? Tidsskriftet nr. 16/2000

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media