Hva legger føringer på den akademiske skrivingen?

Foreløpige resultater fra lingvistiske undersøkelser av et stort antall vitenskapelige artikler, kan tyde på det.

Ikke plass for andres stemmer

– Mens medisinerne skriver nøytralt og ikke gir plass for stemmene til andre forskere, er lingvistene mer argumenterende og trekker ofte frem kolleger, gjerne for å tilbakevise deres resultat. Økonomene er på sin side mer beskjedne og fremhever ikke egne meninger. Til gjengjeld er de veldig klare i sin tekstoppbygging, sier Kjersti Fløttum ved Romansk institutt, Universitetet i Bergen (UiB) til universitetets nettavis.

Kulturell identitet avhenger av disiplin

Fløttum leder prosjektet Kulturell identitet i akademisk sakprosa (KIAP). I prosjektet studeres kulturell identitet i akademisk prosa, gjennom lingvistiske undersøkelser av 500 vitenskapelige artikler. De ser etter språklige virkemiddel som kan knyttes til argumentasjon, og som synliggjør kulturelle likheter og ulikheter mellom språk og disipliner. KIAP studerer fransk, engelsk og norsk forskningsformidling innenfor medisin, sosialøkonomi og lingvistikk.
– Analysene viser at kulturell identitet avhenger mer av disiplin enn av landegrenser, forteller Fløttum, som foreløpig er gjennom 200 av de 500 artiklene som skal analyseres.

Økonomisk føringer?

Fredag 4. april inviterer UiB til et åpent seminar om forskernes hensikt med å skrive vitenskapelige artikler.
– Publikasjoner med høy impact-factor etterstrebes og honoreres. Dette kan legge føringer på utformingen av artikler. Vi vet også at tidsskriftene helst formidler videre studier med positive funn, det vil si studier hvor hypotesene bekreftes, og at nyere vitenskaper har vanskeligheter med å komme gjennom nåløyet. Denne problematikken er det viktig å ta inn over seg, spesielt fordi publiseringer i slike tidsskrift har så stor betydning for finansiering - og formidling via andre medier til allmennheten, mener professor i fysioterapi ved UiB, Elisabeth Ljunggren. Hun er blant dem som skal holde innlegg på seminaret.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media