Forskere drev navnejuks

Ekstrem ringeakt for prinsippene for forfatterskap er
The New England Journal of Medicines kommentar til at flere forskere feilaktig var angitt som medforfattere til en artikkel som tidsskriftet publiserte høsten 2002. Artikkelen ble nylig trukket tilbake.

Flere av de åtte personene som var oppført som forfattere, hevder at de aldri har sett originaldataene. Flertallet påstår at de ikke har sett eller godkjent verken originalmanuskriptet eller noen av de tre reviderte versjonene.

To av forfatterne, begge ved Imperial College i London, blir mistenkt for å ha forfalsket signaturene til de øvrige forskerne. En årsak til forfalskningen skal være ønsket om å få med navn på forskere som er ledende innen den teknikken som er anvendt.

For å unngå at forfalskning av signaturer skjer igjen, vurderer tidsskriftet å informere alle forfattere via e-post når manus er akseptert.

Artikkelen omhandlet en teknikk for hvordan man kan injisere alkohol direkte inn i hjertet for å behandle hypertrofisk kardiomyopati, en vanlig årsak til plutselig hjertedød hos barn og unge.

Ifølge Nature, ble et liknende tilfelle med signaturforfalskning oppdaget i Science. Denne artikkelen ble stoppet av en av –medforfatterne– før den ble publisert.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media