Fond for medisinsk forskning på gass

GEMI-fondet (Gas Enabled Medical Innovations) skal hvert annet år fordele en million dollar til søkere fra hele verden som forsker på preventive, terapeutiske og diagnostiske løsninger som er mulig ved bruk av gasser. Første utdeling er til høsten og søknader vil bli akseptert mellom 1. mars og 30. april 2003. For mer informasjon se www.gemifund.org.

Nobelpris

Medisinske nyvinninger gjort mulige ved hjelp av gasser er et ganske nytt område innen medisinsk forskning, opplyser GEMI-fondet i en pressemelding. I 1998 ble de tre amerikanske forskerne Robert F. Furchgott, Louis Ignarro og Ferid Murad tildelt nobelprisen i fysiologi eller medisin for deres oppdagelser om nitrogenoksyd. Forskning på inhalering av nitrogenoksyd i terapeutisk sammenheng ble initiert i 1980-årene, og brukes blant annet i behandlingen av visse nyfødte med forhøyet blodtrykk i lungene.

Et annet område for forskning er karbonmonoksyd (CO) der nylige resultater indikerer at inhalering av gassen i veldig lave konsentrasjoner kan ha positive effekter på visse sykdommer. Klinisk bruk av andre gasser er under utforskning.

Initiativtakerne

GEMI-fondet er etablert av AGA Linde Healthcare i samarbeid med Harvard Medical International i Boston, USA og Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. Fondet erstatter et nordisk forskningsfond, AGA AB Medisinsk Forskningsfond, som ble lansert for 15 år siden og som har støttet nær 300 forskningsprosjekter.

- Harvard Medical International er et nonprofit datterselskap av Harvard University, USA. Selskapet ble dannet i 1994 for at universitetet skulle involvere seg i internasjonale prosjekt innen helseomsorgen. Selskapet er involvert i over 40 prosjekter i 18 land.

- Karolinska Institutet i Stockholm bidrar til 30% av den medisinske utdanningen og 40% av den medisinske akademiske forskningen som utføres i Sverige.

- AGA Linde Healthcare ble dannet etter at tyske Linde Group tok over det svenske gasselskapet AGA i 2000. Selskapet finnes i 32 land og har 1 350 ansatte.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media