Færre nye dr.med. i 2002

Dette går frem av ferske tall fra Doktorgradsregistret ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.
I fjor ble det utnevnt 739 nye doktorer, mot 677 året før. Økningen i antallet doktorgrader fant i hovedsak sted ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og ved Universitetet i Bergen.

Innenfor fagområdet medisin ble det 154 nye doktorer i 2002. Dette tallet inkluderer dr.philos.-grader som er avlagt av naturvitere ved de medisinske fakultetene, odontologiske doktorgrader samt noen grader avlagt ved Norges idrettshøgskole. Det var imidlertid kun 77 som fikk tittelen dr.med. i fjor, mens det både i 2001 og 2000 var 94. Man må fem år tilbake i tid, til 1997, for å finne et år med like få nye dr.med. som i 2002.
- Utviklingen over tid viser at det er naturviterne og ikke medisinerne som har bidratt til å holde doktorgradstilgangen noenlunde oppe i det medisinske fagområdet, opplyser Terje Bruen Olsen ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Hele 217 flere personer kunne i løpet av 2002 titulere seg dr.scient. Det ble 150 nye dr.ing., og 107 nye dr.philos.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media