Færre nye dr.med. i 2002

Dette går frem av ferske tall fra Doktorgradsregistret ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.
I fjor ble det utnevnt 739 nye doktorer, mot 677 året før. Økningen i antallet doktorgrader fant i hovedsak sted ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og ved Universitetet i Bergen.

Innenfor fagområdet medisin ble det 154 nye doktorer i 2002. Dette tallet inkluderer dr.philos.-grader som er avlagt av naturvitere ved de medisinske fakultetene, odontologiske doktorgrader samt noen grader avlagt ved Norges idrettshøgskole. Det var imidlertid kun 77 som fikk tittelen dr.med. i fjor, mens det både i 2001 og 2000 var 94. Man må fem år tilbake i tid, til 1997, for å finne et år med like få nye dr.med. som i 2002.
- Utviklingen over tid viser at det er naturviterne og ikke medisinerne som har bidratt til å holde doktorgradstilgangen noenlunde oppe i det medisinske fagområdet, opplyser Terje Bruen Olsen ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Hele 217 flere personer kunne i løpet av 2002 titulere seg dr.scient. Det ble 150 nye dr.ing., og 107 nye dr.philos.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.