Er krybbedød utløst av surstoffmangel?

Selv om insidensen av plutselig uventet spedbarnsdød (engelsk: SIDS, sudden infant death syndrome) har gått ned de siste årene, er dødsmekanismen dårlig kjent. En amerikansk studie publisert i Pediatrics, tyder på at krybbedød blir utløst av én eller flere perioder med alvorlig hypoksi og hypoksemi.

- Dette er i samsvar med andre observasjoner som tyder på at mange av barna dør etter perioder med alvorlig hypoksemi, sier rettsmedisiner og krybbedødsforsker Torleiv Rognum ved Universitetet i Oslo.

Fant hypoksimarkør

De amerikanske forskerne målet konsentrasjonen av VEGF-proteinet, som også er en hypoksimarkør, i prøver fra ulike kroppsvæsker hos 51 barn som var døde på grunn av krybbedød, samt 33 kontroller som var døde av andre, kjente årsaker. I begge grupper ble prøvene tatt gjennomsnittlig 22 timer post mortem. Det viste seg at barna som var døde i krybbedød hadde markant høyere konsentrasjoner av VEGF i cerebrospinalvæsken enn barna i kontrollgruppen.

Støtte i dyrestudier

Dyrestudier har vist at VEGF-proteinet hoper seg opp i cerebrospinalvæsken i inntil 12 timer etter at det har vært surstoffmangel. Jo mer intens og lengre hypoksemi, desto høyere blir VEGF-verdien.
Forfatterne mener at de høye VEGF-verdiene funnet i cerebrospinalvæsken til barn som døde i krybbedød, må skyldes en eller flere hypoksiemiperioder før døden.

Torleiv Rognum tror at den dødelige hypoksemien er en del av en patofysiologisk kjedereaksjon hos immunologisk sårbare barn som "overreagerer" på vanlige stimuli, for eksempel en forkjølelse.

Infeksjonsutløst

- Antakelig har barna en genetisk eller ervervet disposisjon, samtidig som at sentralnervesystemet og immunsystemet er i en sårbar utviklingsfase. En banal forkjølelse kombinert med ansiktsleie kan da være nok til å utløse en nedregulering av åndedrettet, koma og til slutt død, sier Rognum.

Et holdepunkt for at denne forklaringen kan være rett, er at halvparten av barna som er funnet døde etter krybbedød, har høye konsentrasjoner av cytokinet IL-6 i cerebrospinalvæske.

- Dette er noe vi ellers bare ser ved dødsfall som skyldes meningitt og sepsis, sier Torleiv Rognum.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media