En av tre nordmenn røyker daglig

I løpet av et år gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) fire omnibusundersøkelser med over 5 000 respondenter. Undersøkelsene for 2002 viser at 29,4 % av befolkningen i alderen 16-74 år røyker daglig. Det er liten forskjell på menn og kvinner. Flest dagligrøykere finnes mellom 35 og 54 år, og det er færrest blant de aller yngste og eldste, melder SSB.

Forskjellen mellom kjønnene borte

SSB har gjort undersøkelser om tobakksbruk i 30 år, og andelen røykere blir målt ved hjelp av to spørsmål: "Hender det at du røyker?" og "Røyker du daglig eller av og til?".
I 1973 røykte over halvparten av den mannlige voksne befolkningen. I dag er andelen om lag 29 %. Blant kvinner har andelen dagligrøykere ligget i overkant av 30 % siden 1973. Forskjellen mellom kjønnene har dermed forsvunnet, og det er nå like mange som røyker daglig blant menn og kvinner.

Statistikken lages hvert år på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media