Direkte til privat spesialist i vest

Det nye er at pasienter hos leger som i tillegg til driftsavtalen har inngått en avtale om dagkirurgiske inngrep i henhold til DRG-systemet med det regionale helseforetaket, ikke trenger å sluses via sykehusavdelingene.

Kortere ventetid

- Vi har nå inngått nye avtaler med fire private sykehus og klinikker og 14 private spesialister. Dette gjøres for å øke kapasiteten innenfor fagområder der ventetidene fortsatt er lange, opplyser Bjørg Sandal, informasjonssjef i Helse Vest RHF i en pressemelding.

Helse Vest RHF betaler for behandlingstilbudet. Det eneste pasienten må dekke selv er egenandelen som ved sykehusbehandling. I tillegg kommer egenandel for reisen, som er inntil 200 kroner hver vei.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.