Direkte til privat spesialist i vest

Det nye er at pasienter hos leger som i tillegg til driftsavtalen har inngått en avtale om dagkirurgiske inngrep i henhold til DRG-systemet med det regionale helseforetaket, ikke trenger å sluses via sykehusavdelingene.

Kortere ventetid

- Vi har nå inngått nye avtaler med fire private sykehus og klinikker og 14 private spesialister. Dette gjøres for å øke kapasiteten innenfor fagområder der ventetidene fortsatt er lange, opplyser Bjørg Sandal, informasjonssjef i Helse Vest RHF i en pressemelding.

Helse Vest RHF betaler for behandlingstilbudet. Det eneste pasienten må dekke selv er egenandelen som ved sykehusbehandling. I tillegg kommer egenandel for reisen, som er inntil 200 kroner hver vei.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media