Det nytter-prisen til folkebevegelse

Øvre Eiker var i flere år hjemsted for en aktiv nynazistisk celle. Forholdene toppet seg med en stor konsert i 1995, som endte med sammenstøt mellom nynazister og blitzere. Dette ble starten på en folkebevegelse for å snu trenden. På en verdikonferanse ble det utarbeidet et verdimanifest som ble grunnlaget for alt arbeid i folkebevegelsen og også et verdigrunnlag for kommunens arbeid overfor publikum og egne ansatte. Manifestet er en del av kommuneplanen og har blitt grunnlaget for at nærmiljøet skal utvikles sammen med innbyggerne. Folkebevegelsen har ikke forsvunnet, men har utviklet seg til å bruke tid og krefter på folkehelse og miljøskapende arbeid. Nå rettes fokus mot rusforebyggende arbeid blant ungdom.

Bredt engasjement

- Her er en kommune, et lokalsamfunn, som har grepet tak i en vanskelig og nedbrytbar situasjon og snudd den til en positiv utvikling gjennom et bredt engasjement – en folkebevegelse, sier juryen i sin begrunnelse.

- Nettopp i en tid da det klages over at mennesker ikke engasjerer seg eller tar ansvar for fellesskapet, står Øvre Eiker frem som et eksempel. Verdimanifestet har ført til en nærhet mellom befolkningen og de offentlige tjenestene der partnerskap og felles innsats skal løse de oppgavene som lokalsamfunnet står overfor. Ett konkret eksempel på dette, er at det er opprettet en avdeling som gir lindrende behandling for alvorlig syke og døende ved kommunens sykehjem. I tett samarbeid mellom kommunen og frivillige har mennesker med en dødelig sykdom fått et godt tilbud i nærmiljøet. Juryen oppfatter det slik at dette tilbudet til denne gruppen, sammen med mange andre tiltak blant annet rettet inn mot ungdom, er et resultat av kommunens og befolkningens verdimanifest, og bevisste vilje til å handle etter dette.

Tabell
Ordfører Anders B. Werp mottok på vegne av prosjektet "Øvre Eiker viser ansikt", Det nytter-prisen 2003 av helseminister Dagfinn Høybråten. Foto L.B Johannessen.

Glad ordfører

- Dette er en stor inspirasjon og jeg kan love at vi skal få mye helse ut av prispengene, sa en glad ordfører Anders B. Werp da han mottok prisen på 100 000 kroner.
- –Øvre Eiker viser ansikt– er en historie om livskvalitet, om en kommune med gode innbyggere og om en bevegelse som gir verdigheten et ansikt og vår visjon er at vi sammen skal skape et livskraftig Øvre Eiker, sa ordføreren.

Fire andrepriser

Det var ytterligere fire nominerte til Det nytter-prisen. Disse mottok hver en pris på 25 000 kroner. De fire prismottakerne var:
- Helse Stavanger HF for TIPS-prosjektet (Tidlig intervensjon og behandling av psykose) ved Rogaland Psykiatriske sjukehus
- Lørenskog kommune, pleie- og omsorgstjenesten for Krydderhagen, et aktivitetstilbud til demente
- Sykehuset Buskerud HF for Synsnettet for tidlig og forsvarlig synsvurdering av barn og unge
- Sykehuset Østfold HF for prosjektet OPTIMIST for raskere behandling i ambulanse eller i pasientens hjem ved hjerteinfarkt
Alle prisvinnerne mottok også et grafisk trykk av billedkunstneren Per Kleiva.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media