Bokverk lansert i dag

Lanseringen av bokverket fant sted i Legenes hus i Oslo i dag.

Sykdomsbildet gjennom 400 år

Allerede i 1997 kom forslaget om at utgivelsen av et vitenskapelig verk om norsk medisinsk historie skulle være ett av hovedmålene i jubileumsåret 2003. Prosjektet ble utlyst høsten 1998. Etter dette ble da inngått avtaler med de to hovedforfatterne Aina Schiøtz og Ole Georg Moseng og Universitetet i Oslo om oppdraget.

Tabell
Forfatterne Aina Schiøtz og Ole Georg Moseng. Foto L. Kongsvik.

I bokverket beskrives de epidemiene og lidelsene som har dominert sykdomsbildet blant nordmenn gjennom 400 år. Her finner vi informasjon om oppbygningen av institusjoner og utviklingen av profesjoner. Videre kan vi lese om hvordan det offentlige har tatt ansvar både for folks helse og folkehelse, samt den store betydning kirken og de frivillige organisasjonene har hatt. Men først og fremst kan en lese om sammenhengen mellom medisinens utvikling, sykdomsspekteret, helsevesenets rolle og samfunnet for øvrig.

Forfatterne

Ole Georg Moseng som er historiker, cand.philol. og som for tiden arbeider med byhistorie ved Norsk lokalhistorisk institutt, har skrevet bokverkets første del som omhandler årene 1603-1850 –Ansvaret for undersåttenes helse–. Medforfatter Aina Schiøtz er historiker, dr.philos. i medisinsk historie og forsker ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet andre del av bokverket som tar for seg årene 1850-2003 –Folkets helse – landets styrke–.

Lanseringen ble innledet av helseminister Dagfinn Høybåten. Deretter omtalte hovedforfatterne Aina Schiøtz og Ole Georg Moseng sitt arbeidet med bokverket.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media