Bedre selvopplevd helse blant aktive barn

Yngre barn opplever egen helse som mer positiv enn eldre barn, og gutter synes de har bedre helse enn jevnaldrende jenter synes.

Det kommer frem i en studie av sammenhengen mellom opplevd helse og fysisk aktivitet blant 11 - 15-åringer, publisert i siste nummer av Tidsskriftet. Data er hentet fra den norske delen av undersøkelsen Helsevaner blant skolebarn. En WHO-undersøkelse (HEVAS) som ble gjennomført i 29 land i 1997/98. Det norske utvalget inkluderte 5 026 elever.

- Les artikkelen i Tidsskriftet nr. 6/2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media