400 år med offentlig helsetjeneste

Jubileumsåret 2003 markerer at det er 400 år siden landets første offentlige lege, Villads Nielsen (1564-1616), ble utnevnt av kong Christian IV. Nielsen tiltrådte stillingen som stadsmedicus i Bergen i 1603.
Jubileumsåret for det offentlige legevesen er også jubileumsår for det offentlige helsevesenet, noe som vil bli markert med mange ulike arrangementer rundt omkring i landet.

Forebyggende helse

- Den offentlige, forebyggende innsatsen innen smittevern, vaksinering, hygiene og ernæring har bidratt til at det norske folks helse er bedre og levealderen høyere enn kanskje noen gang tidligere, sa helseminister Dagfinn Høybråten under åpningen av jubileumsfeiringen i Oslo i dag.
- Forebyggende helsearbeid er et offentlig ansvar, understreket helseministeren, og viste til at regjeringen nylig har lagt frem en stortingsmelding om folkehelsearbeid.

Øke folks kunnskaper

Direktør i Sosial- og helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen sa at det overordnede målet for jubileet er å styrke folks kunnskaper om forebyggende helsearbeid. Han trakk frem primærhelsetjenesten, allmennlegene, nærmiljøet, skolen og arbeidsplassen som sentrale aktører i det forebyggende arbeidet.

Variert program

Programmet for jubileumsåret
er innholdsrikt og begivenhetene står i kø for alle som vil lære
om helsevesenets historie. Viktige nasjonale høydepunktet før sommeren
er:

 • 25. mars: Bokutgivelse om det offentlige helsevesenet
 • 22. mai: Utgivelse av jubileumsfrimerker
 • 10. juni: Åpning av utstillingen Helse & samfunn 1850-2000, Norsk
  Teknisk Museum
 • 12.-13. juni: Europarådskonferanse for helseministre i Oslo
 • 14. juni: Åpning av jubileumsutstilling i Lepramuseet, St. Jørgens
  Hospital i Bergen
 • 15.-17 juni: Internasjonal jubileumskonferanse i Bergen

   

Les også:
- Helsejubileum i rute sentralt - i blomstring lokalt. Tidsskriftet nr. 8/2002

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media