Utvidet refusjonsadgang for Singulair

Det er Helsedepartementet som informerer om vedtaket som har tilbakevirkende kraft til 1. januar 2003. De nye forskrivningsreglene betyr at det vil være mulig å få forskrevet Singulair og Seretide eller Symbicort Turbohaler på samme blåresept. Pasienter som har vært på apoteket hittil i 2003 og fått ekspedert en resept på trippelkombinasjonen med Singulair, vil få dekket utgiftene. For å få refusjon må disse pasientene henvende seg til trygdekontoret.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media