Test kunnskaper fra siste nummer av Tidsskriftet

I Tidsskriftet nr. 3/2003 er temaet Bivirkningsrapportering og legemiddelovervåking.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media