Terrorfrykt gir publiseringssensur

Blant tidsskriftene er Nature, Science, New England Journal of Medicine og The Lancet. Det er først og fremst forskning innen mikrobiologi som blir berørt av sensuren.

Miltbrann

Hensikten er å forhindre at terrorister får tak i forskningsresultater som kan hjelpe dem med å utvikle biologiske våpen, som for eksempel resistente miltbrannbakterier.

Sensuren blir innført etter et møte i National Academies (the National Academy of Science og the Institute of Medicine ) samt Center for Strategic and International Studies 9. januar, melder JAMA. Her diskuterte redaktører, forskere, sikkerhetseksperter og representanter for amerikanske myndigheter tiltak for å hindre at forskningsresultater kommer i hendene på terrorister.

I en felles erklæring fremgår det at møtedeltakerne var nærmest unisone i oppfatningen av at forskning bringer informasjon som ikke bør publiseres fordi den representerer risiko for terrorisme.

Beslutningen om sensur er likevel kontroversiell.
Enkelte kritikere mener sensuren er en trussel mot den frie forskningen. Det blir også stilt spørsmål ved hvordan man skal definere hva som er farlig forskning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media