Tallstatus for fastlegeordningen

Dette viser tall Rikstrygdeverket la frem i går.

Overkapasitet
Ved årsskiftet hadde 98 % av befolkningen fastlege. Snart to år etter at ordningen ble innført er det 91 000 innbyggere som mangler fastlege, mens 20 000 har valgt å stå utenfor ordningen.

Per 31. desember 2002 var det 3 728 fastlegeavtaler med et listetak på 4 866 665 plasser. 4 451 531 innbyggere sto på fastlegelister. Ved årsskiftet var det altså på landsbasis en ledig kapasitet på 415 134 plasser i fastlegeordningen, viser Rikstrygdeverkets tall fra 2002.

Noen ledige hjemler

Det er fortsatt 127 ledige fastlegehjemler - fastlegepraksiser kommunen ikke har fått leger til å betjene på fast basis. Ledige hjemler finnes i alle fylker, men de fleste av dem er i småkommuner med begrenset pasientgrunnlag, opplyser Rikstrygdeverket. To kommuner har ennå ikke innført fastlegeordningen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media