Tallstatus for fastlegeordningen

Dette viser tall Rikstrygdeverket la frem i går.

Overkapasitet
Ved årsskiftet hadde 98 % av befolkningen fastlege. Snart to år etter at ordningen ble innført er det 91 000 innbyggere som mangler fastlege, mens 20 000 har valgt å stå utenfor ordningen.

Per 31. desember 2002 var det 3 728 fastlegeavtaler med et listetak på 4 866 665 plasser. 4 451 531 innbyggere sto på fastlegelister. Ved årsskiftet var det altså på landsbasis en ledig kapasitet på 415 134 plasser i fastlegeordningen, viser Rikstrygdeverkets tall fra 2002.

Noen ledige hjemler

Det er fortsatt 127 ledige fastlegehjemler - fastlegepraksiser kommunen ikke har fått leger til å betjene på fast basis. Ledige hjemler finnes i alle fylker, men de fleste av dem er i småkommuner med begrenset pasientgrunnlag, opplyser Rikstrygdeverket. To kommuner har ennå ikke innført fastlegeordningen.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.