Stum hepatitt C-epidemi blant narkomane

- Bare i Oslo er det holdepunkter for at over 70 % av injiserende stoffmisbrukere er hepatitt C-smittet, sier rådgiver Øivind Nilsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Blodsmitte
I Oslo er det nå anslagsvis 5-6000 injiserende stoffmisbrukere; på landsbasis godt over 10 000. Øivind Nilsen anslår således at minst 7 000 personer i narkotikamiljøet er hepatitt C-smittet.

- Dette tallet gjelder bare de som er aktive. Regner man med alle som er smittet fra før og som fortsatt er bærere av viruset, er det grunn til å tro at det er 15-20 000 smittetilfeller i Norge, sier han.

Hepatitt C overføres ved blodsmitte, særlig ved bruk av urene sprøyter, og gir asymptomatisk og ofte kronisk leverbetennelse. På sikt får noen alvorlig leversykdom og trenger levertransplantasjon.

Epidemi
Det første tilfellet av hepatitt C ble diagnostisert i 1989 da diagnostikken ble tilgjengelig. Siden har det vært en formidabel økning i tallet på nye smittede.

- I flere år har det vært en epidemisituasjon. Selv om vi ikke kjenner insidensen helt nøyaktig, kan vi konstatere at det er en sikker smitteøkning på grunn av tilveksten i narkotikamiljøet, sier Øivind Nilsen.

Arrangerer seminar
Daglig får Folkehelseinstituttet henvendelser fra smittevernleger og allmennleger om problemstillinger knyttet til smittevern og oppfølging av hepatitt C-pasienter. Informasjonsbehovet er enormt, ifølge Nilsen.

Folkehelseinstituttet vil prioritere smitteverntiltak og forskning med tanke på å stoppe epidemien. Dette blir også tema for et seminar for det medisinske fagmiljøet i april. Målgrupper er alle i statlig og kommunal forvaltning og helsetjeneste med interesse for smittevern mot hepatitt C og stoffmisbrukeromsorg, særlig kommuneleger med ansvar for smittevern.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media