Snart klart for nytt omstridt prissystem for legemidler

Det er Stortinget som har vedtatt å innføre det nye prissystemet for et utvalg generiske legemidler – det såkalte indeksprissystemet. Hensikten med systemet er at flere skal bruke det rimeligste alternativet når det finnes like medisiner til ulik pris.
- Systemet skal stimulere til økt konkurranse mellom generiske legemidler, og derigjennom gi innsparinger for samfunnet. Konkurransen stimuleres ved at apotekene gis en økonomisk fordel ved å utlevere billigste byttbare legemiddel, opplyser Legemiddelverket i en orientering.

Indekspris

Innenfor hvert virkestoff som omfattes av systemet har Legemiddelverket etablert grupper med byttbare legemidler og fastsatt en indekspris for hver av dem. Rikstrygdeverket refunderer indeksprisen uavhengig av hvilket produkt i byttegruppen apoteket leverer ut. Apoteket vil derfor ha økonomisk gevinst ved å bytte det forskrevne preparat mot et rimeligere alternativ.
Virkestoffene det nye systemet gjelder for er citalopram, omeprazol, cetirizin, loratadin, enalapril og lisinopril.

Leger må forberede pasientene

Legemiddelverket har sendt et informasjonsbrev til legene om det nye systemet, der legene minnes om at pasienter nå i større grad enn tidligere vil kunne få utlevert et annet fabrikat av det samme legemiddelet som legen har forskrevet. Legene oppfordres til å påvirke pasientene til å føle seg trygge ved slike bytter av legemidler.

Legeforeningen har ikke vært udelt positive til det nye systemet.
- Forslaget vil utvilsomt medføre økt generisk bytte utover det som er faglig riktig, påpeker Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president i en kommentar i Tidsskriftet.

Bitter pille for de store legemiddelprodusentene

Legemiddelindustriforeningen uttalte seg allerede under høringsrunden høsten 2002 sterkt kritisk til det nye systemet. De påpekte blant annet at konkurransesituasjonen mellom originalpreparater og generika vil bli kraftig redusert, slik at det nye systemet vil virke mot hensikten. De største firmaene som produserer originalpreparater, raser nå over det nye systemet. De har allerede måttet akseptere en prisrevurdering på noen av de største legemidlene som vil påføre dem et inntekststap på opp imot 600 millioner i 2003. På bakgrunn av dette har de stoppet både bidrag til medisinsk forskning og annonsering for å kutte kostnader.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media