Snart full pakke fra departementet?

Det håper i hvert fall helseminister Dagfinn Høybråten som står bak en ny forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer. Der står det at helseadvarselen skal dekke en tredel av pakkens forside. I dag dekker budskapet om tobakkens skadevirkninger bare 4 % av røykpakkens overflate. Forskriften trer i kraft umiddelbart.

Foran og bak
På sigarettpakkene som er i handelen om kort tid, skal det stå én av to tekster på forsiden: Enten "Røyking dreper" eller "Røyking er svært skadelig for deg og dine omgivelser". Ikke nok med det; på baksiden skal pakken merkes med én av fjorten ulike supplerende advarsler. Denne skal dekke 40 % av baksiden, mot 4 % tidligere. Fra neste år kan det bli aktuelt med fargefoto som illustrerer tobakkens skadevirkninger på indre organer, melder Helsedepartementet.

Halve pakken i Canada
Kreftforeningen er fornøyd med at advarslene blir større, men ser gjerne at sigarettpakkene blir som i Canada der halve pakken er utstyrt med advarende tekst og bilde. Ifølge prosjektleder Marianne Andersen i Kreftforeningen sier 44 % av kanadiske røykere at advarselen økte motivasjonen for å slutte og 38 % sa at advarslene førte til røykeslutt.

Maksimalgrenser
Den nye forskriften inneholder også maksimalgrenser for innhold av tjære, nikotin og kullos i sigaretter. For tjære senkes grensen fra 12 mg til 10 mg per sigarett. Maksimalgrenser for innhold av nikotin og kullos er nytt, og grensen er satt til henholdsvis 1 mg og 10 mg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media