Skuffende testresultater for AIDS-vaksine

Det amerikanske selskapet Vaxgen, som står bak vaksinen, meldte i går at vaksinen bare hadde redusert forekomsten av HIV-infeksjon med 3,8 % i hele testpopulasjonen. For at en vaksine skal bli godkjent, må den virke effektivt på minst 30 % av pasientene.

I alt 5 000 menn og 400 kvinner har deltatt frivillig i utprøvingen, som har vært støttet av fondsorganisasjonen AIDS Vaccine Advocacy Coalition (AVAC). To tredeler av deltakerne fikk en serie på sju vaksinasjoner over tre år, mens den siste tredelen var en kontrollgruppe som fikk falske vaksiner.

Selv om vaksinen Aidsvax ikke gir noen generell beskyttelse mot AIDS, ser den ut til å ha effekt blant afrikanske og asiatiske amerikanere. Hvorfor disse etniske gruppene hadde bortimot 70 % lavere infeksjonsrate enn kontrollene som fikk falsk vaksine, er uavklart. Testingen viste imidlertid at de produserte flere antistoffer sammenliknet med hvite amerikanere og amerikanere av latinamerikansk opprinnelse. Minoritetene omfattet bare 500 pasienter, men forskjellen er likevel signifikant.
- Å trekke konklusjoner på bakgrunn av disse tallene vil likevel være å gi falske håp, påpeker AVAC i en pressemelding.

Seth Berkeley, president i International AIDS Vaccine Initiative, kaller vaksineresultatene for skuffende, men han sier til BBC at forskningen på AIDS-vaksiner må fortsette med full styrke.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media