Sentralstyret i hastemøte lørdag

Anette Fosse som i går meddelte at hun trakk seg fra sentralstyret med øyeblikkelig virkning, kommer til møtet for å forklare beslutningen sin.

Godkjente pressemeldingen

- Hvordan reagerte du på Fosses beslutning?
- Der vanskelig å forstå Anette Fosses fratreden med bakgrunn i at sentralstyret har håndtert denne personalsaken gjennom enstemmige vedtak. Hun har selv vært med å godkjenne pressemeldingen der det står at bakgrunnen er ulik forståelse på noen områder for hvordan rollen som generalsekretær skal utøves, sier president Hans Kristian Bakke til Tidsskriftet før møtet. Han forstår heller ikke begrunnelsen hennes om at det handler om Legeforeningens engasjement langs den faglige aksen. Dette spørsmålet har det siste året ligget i organisasjonsutvalgets hender, og er ikke en del av bakgrunnen for generalsekretærens avgang.
Det er fortsatt Bakke som har eneansvar for å uttale seg til pressen. Ingen andre sentralstyremedlemmer vil kommentere saken før det ekstraordinære sentralstyremøtet i dag.

Flere sider å vurdere

- Burde Fosse ha trukket seg langt tidligere?
Bakke vil ikke svare på spørsmålet, men sier:
- Jeg mener igjen at det er vanskelig å forstå at hun trekker seg nå, fordi vedtakene i sentralstyret i den aktuelle saken har vært enstemmige hele veien.
- Hvordan stiller du deg til et ekstraordinært landsstyremøte nå?
- Det er selvsagt noe sentralstyret vil diskutere i morgen, det er for tidlig å si noe om det nå. Sentralstyret har primært vært opptatt av å få en løsning på den aktuelle saken, men det gjenstår flere sider ved dette som sentralstyret må vurdere og håndtere, svarer presidenten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media