Økt import av HIV til Norge

67 % av de 205 var personer av utenlandsk opprinnelse, i første rekke asylsøkere og innvandrere som var smittet før de kom til Norge.

Det fremgår av en oversikt fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som også viser at antall importerte HIV-tilfeller har økt jevnt og trutt de siste fem årene. Tallet på personer som smittes mens de er bosatt i Norge, har derimot holdt seg stabilt i om lag 10 år.

I 2002 var seks av ti nye HIV-smittede menn. Totalt er det nå 2 555 HIV-smittede i Norge, hvorav 1 805 er menn og 750 er kvinner.

Veiledningsbehov
MSIS-oversikten fra Nasjonalt folkehelseinstutt viser at HIV-økningen samsvarer med veksten i antall innvandrere og asylsøkere fra land med høy smitteforekomst. Utviklingen er således ikke et resultat av svikt i den hjemlige forebyggingen, blir det understreket i MSIS-rapporten.

- Om få år vil innvandrere trolig være den dominerende HIV-gruppen i Norge. Det påligger samfunnet og helsevesenet store utfordringer i å gi god informasjon og veiledning om smittevern, både til smittede og personer som er utsatt for smitte, kommenterer Øivind Nilsen og Preben Aavitsland, som begge er leger ved Folkehelseinsitituttet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media