Norge og Frankrike i partnerskap om helse

Den franske helseministeren, Jean-François Mattei og Dagfinn Høybråten underskrev avtalen i går. I Frankrike omfatter den spesialsykehus i Paris, i Norge skal Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Sykehuset Buskerud dra nytte av samarbeidet. Utveksling av informasjon og kunnskap har høy prioritert i avtalen, dessuten skal det legges til rette for at fagfolk fra regionale etater og sykehus kan møtes.

Satsingsfelt

Partene er enige om å vektlegge disse feltene de første to årene:

- Helsetjenester
- Vurdering av telemedisin og annen ny teknologi i helsevesenet.
- Retningslinjer for screening for kreft, spesielt brystkreft.
- Matvaretrygghet, spørsmål knyttet til regelverk, ernæring. 
- Behandling av spiseforstyrrelser.
- Tobakk: forebyggende tiltak.
- Behandling av rusmiddelmisbrukere.
- Nevrologiske sykdommer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media