Lanserer verdensdag for fysisk aktivitet

På Move for Health-dagen oppfordres medlemslandene til å markere den gode effekten fysisk aktivitet har på helsen. Bakgrunnen for initiativet er sterk bekymring i Verdens helseorganisasjon (WHO) for at stadig flere blir kronisk syke som følge av dårlig kosthold og fysisk inaktivitet.

Del av større strategi der Norge fører an

Move for Health-dagen er en del av WHOs globale strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse. Norge er sterkt engasjert i arbeidet med den globale strategien. Professor Kaare R. Norum leder referansegruppen som skal utarbeide den. Referansegruppen skal blant annet gi råd til WHO i forhold til det vitenskapelige grunnlaget for kostholdsråd og anbefalinger for fysisk aktivitet. Initiativet får støtte også i Verdens helserapport for 2002 , der fysisk inaktivitet listes som en av hovedårsakene til sykelighet og dødelighet, sammen med dårlig kosthold og røyking. Fysisk inaktivitet estimeres av WHO til å ha forårsaket 1,9 millioner dødsfall i 2000.

Markeres 10. mai?

WHO foreslår at medlemslandene markerer verdensdagen for fysisk aktivitet og helse den 10. mai, men tidspunktet og hvordan dagen markeres blir opp til medlemslandene. Utforming av lokale eller nasjonale strategiplaner for fysisk aktivitet og felles sportsaktiviteter som sykkelløp og turmarsjer nevnes som eksempler på hvordan dagen kan markeres. Om Norge velger å følge opp initiativet fra WHO blir det ikke den eneste verdensdagen i Norge i mai. Verdens røykfrie dag er den 31. mai.

Samarbeid med idrettsbevegelsen

- WHO har med hell samarbeidet med sportsindustrien med røykfrihet, nå vil vi samarbeide med dem for å få bukt med problemer og sykdommer som oppstår på bakgrunn av fysisk inaktivitet, sier Gro Harlem Brundtland.
Hun tok initiativet til Move for Health-dagen på den første International Conference for Sport and Development i Sveits som ble avsluttet i går. Konferansen fokuserte på idrettens rolle i utvikling og fredsarbeid. Flere hundre idrettskjendiser deltok, deriblant IOC-president Jacques Rogge og den norske OL-vinneren Johann Olav Koss, som leder The Right to Play (tidligere Olympic Aid).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media