Kritiseres for ikke å gi AIDS-penger til globalt fond

Det globale fondet for bekjempelse av HIV/AIDS, tuberkulose og malaria har behov for ekstrabevilgninger på 3,6 milliarder dollar over de neste to årene.
Det var i State of the Union-talen Bush foreslo en ekstrabevilgning på 15 milliarder dollar over fem år til bekjempelse av AIDS.

- Penger bør gå gjennom det globale fondet

Gro Harlem Brundtland, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), har uttalt at det er behov for 10 milliarder årlig til bekjempelse av HIV/AIDS.
- Mesteparten av disse pengene bør kanaliseres gjennom det globale fondet, mener hun.
Nå kritiserer lederen i den globale AIDS-alliansen president Bush for ikke å gi nok av de 15 milliardene dollar til det globale fondet, skriver BMJ.
- Det globale fondet er det beste håpet vi har for å bekjempe AIDS, likevel ser det ut til at presidenten vil skuffe oss, sier Paul Zeitz, leder i den globale AIDS-alliansen. Han er kritisk til den amerikanske kriseplanen der de store bevilgningene skal styres inn mot et fåtall land som er sterkt rammet av AIDS-epidemien.

Bredt orientert arbeid gjennom fondet

Det globale fondet, stiftet i juni 2001 av blant annet Kofi Annan, har akkurat delt ut 86 millioner dollar til hjelpeprosjekter i over 60 land. 60 % av disse bevilgningene vil gå til tiltak for bekjempelse av HIV/AIDS, hovedsakelig i Afrika.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media