Krigstrussel skader barns helse

Det er konklusjonen til International Study Team, som i januar 2003 intervjuet over 100 familier og mer enn 300 barn i Bagdad, Karbala og Basra, melder siste utgave av BMJ. Teamet, som består av kanadiske og internasjonale eksperter innen helse, matsikkerhet, beredskap og psykologisk effekt av krig på barn, mener vi står overfor en alvorlig menneskelig katastrofe dersom en ny krig i Irak blir en realitet.

Krigsangst
Feltstudien viser utbredt krigsangst blant barna. Barn helt ned i fire års alder har klare forestillinger om redsler fra en eventuell krig. Barna er redde, engstelige, deprimerte og lider av mareritt. 40 % synes ikke livet er verdt å leve.

Det er første gang man har gjennomført en feltstudie av førkrigseffekt på barns mentale helse.

Gruppen peker videre på at barn i Irak er mer sårbare enn noen sinne. Etter 12 år med økonomiske sanksjoner er de helse- og ernæringsmessige forholdene for barn mye dårligere enn før Gulf-krigen i 1991. Anslagsvis lider 500 000 barn allerede av feilernæring eller de er undervektige. Dessuten er helsevesenet nedslitt. Gruppen peker samtidig på at FN anslår at sykehusene vil slippe opp for medisiner etter knapt en måned med krig. Så mange som 500 000 vil kunne trenge medisinsk hjelp i tilfelle krig.

Veldedige organisasjoner
Teamet understreker at de ikke har noen finansiell støtte fra Irak, men henter støtte fra 20 kanadiske veldedige og ikke-statlige organisasjoner.

Rapporten kan leses i sin helhet på www.warchild.ca

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media