Hodejakt etter ny generalsekretær

Det sier president Hans Kristian Bakke, som står i spissen for et rekrutteringsutvalg som skal jakte på en egnet generalsekretær til Legeforeningen etter Magne Nylenna som sa opp stillingen etter konflikt med sentralstyret.

Samme annonse som før

I morgen legges annonseteksten ut på nettet med søknadsfrist 15. mars. Kvalifikasjonene til personen sentralstyret er ute etter, er de samme som da Nylenna ble ansatt i 2001.
- Vi forholder oss til det landsstyremøtet 2000 sa om krav til generalsekretæren og dette ligger til grunn for annonseteksten, sier president Hans Kristian Bakke til Tidsskriftet.

Landsstyret har vedtatt at generalsekretæren skal være lege og at sentralstyret skal ansette ham eller henne og således stå som arbeidsgiver. Ifølge annonsen kreves det blant annet at generalsekretæren skal ha god oversikt over fag og helsepolitikk og god forståelse for balansen mellom selvstendig sekretariatsledelse og lojalt samarbeid med sentralstyret. Blant personlige egenskaper som etterlyses er evne til nærhet, forståelse og robusthet internt.

Konsulent ikke bestemt

Foruten presidenten består rekrutteringsutvalget av sentralstyremedlemmene Einar Hysing og Anne Grethe Olsen. Det er også oppnevnt en representant for de ansatte og en for avdelingslederne i sekretariatet. Sverre Strand er oppnevnt som sekretær for utvalget.

Utvalget skal peke ut og engasjere en ekstern konsulent til oppgaven. Da Nylenna ble ansatt var det SIMS Norge som ledet prosessen. Bakke vil ikke uttale seg om hvor vidt dette firmaet står på listen over aktuelle hodejegere, men sier at flere firmaer blir vurdert.

Rekrutteringsutvalget skal screene aktuelle kandidater sammen med den eksterne konsulenten, de skal delta i avsluttende intervjuer og utforme forslag til arbeidsavtale. Innstilling om ansettelse skal baseres på konsulentens anbefalinger og utvalgets egne inntrykk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media