Evalueringen åpnes ikke for landsstyret

Ola Jøsendal fikk støtte fra litt under halve landsstyret da han la frem forslag om at dokumentene skulle åpnes. Han sa at han hadde hatt en samtale med Magne Nylenna og at han var interessert i åpenhet omkring dokumentene.
- Avtalen er ikke egnet for åpen scene, sa president Hans Kristian Bakke da han tok ordet.
- Men sentralstyret sier at det er greit for oss dersom det er greit for salen. Sentralstyret mener det er klokt ikke å åpne prosessen. Vi har gitt råd, og landsmøtet må avgjøre saken, sa Bakke.

Tabell
Ola Jøsendal tok raskt ordet, og foreslo at landsstyret åpner dokumentene knyttet til generalsekretærsaken. Forslaget ble nedstemt.

For og imot

Det ble fremmet argumenter både for og imot å åpne dokumentenet.
- Å åpne prosessen er å grafse i et forhold vi ikke er i stand til å forvalte. Tenk fremover. Vi forvalter interessene til 20 000 medlemmer. Vi må gå herfra samlet, oppfordret Torunn Janbu, leder av Oslo legeforening.
- Som landsstyredelegater er det umulig å trenge inn i prosessen uten å få tilgang til hva som er skjedd. Dette er ingen personalsak. Det dreier seg om Legeforeningens viktigste ansatte. Saken har prinsipielle sider og det er ikke rollen det dreier seg om, sa Bjørn Gjelsvik som gikk inn for å åpene dokumentene. Også Folke Sundelin ønsket at dokumentene skulle legges frem.
- Vi vet ingenting og sentralstyret har umuliggjort en reell motstand. De fleste av delgatene har ikke mulighet for å danne seg reelt bilde.

Med vedtaket ble det klart at landsstyret ikke får innsyn i evalueringsdokumentet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media