Dystre utsikter for Iraks befolkning

60 % av Iraks befolkning - dvs. 16 millioner mennesker - er avhengig av matvarerasjoner fra FN som en del av "olje-for-mat-programmet". Dette systemet vil opphøre i en krig, som vil føre til store ødeleggelser i landets infrastruktur, herunder energiforsyningen.

Følgene av en eventuell krig i Den persiske gulf er tema for en rapport utarbeidet av Oxford Research Group som blir kommentert i denne ukens utgave nummer av The Lancet.

Frykter epidemier

Ekspertgruppen advarer mot sykdomsutbrudd i epidemisk omfang, spesielt kolera, dysenteri, meslinger og meningitt på grunn av sivilbefolkningens dårlige vaksinasjonsstatus.

De mest intense kampene forventes rundt Bagdad. Erfaringer fra Golf-krigen i 1991 tyder på at irakerne vil benytte biologiske og kjemiske våpen hvis Saddam Husseins regime blir truet, samt foreta strategiske angrep på nabostater. I en slik situasjon vil den engelske regjering være parat til å svare med kjernefysiske våpen mot Bagdad, blir det samtidig påpekt i rapporten.

Enorme dødstall

The Lancet viser til andre rapporter fra FN og Leger mot atomkrig, som slår fast at de mest sårbare befolkningsgruppene er 4,2 millioner barn under fem år, 1 million gravide eller ammende kvinner og 2 millioner hjemløse.

Disse rapportene estimerer at antall dødsofre ved en konvensjonell krig uten inntreden av borgerkrig, vil være mellom 50 000 og 260 000. I tilfelle atomvåpenangrep mot Bagdad, vil tallet på døde komme opp i minst 300 000 og i verste fall over 3 millioner.

Les også:

- Krigstrussel skader barns helse. Tidsskriftet – nett 17.2. 2003
- Resolusjon fra Den norske lægeforenings landsstyre vedrørende en krig mot Irak. Legeforeningen – nett 13.2. 2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media