Beklagelse og ny tillit til sentralstyret

Et forslag om at et utvalg skulle utrede roller og oppgavefordeling mellom sentralstyret og landsstyret og hvem som skulle være ansettelsesmyndighet for generalsekretæren, ble lagt frem. Sentralstyret sa klart ifra at de ville oppfatte et slikt vedtak som mistillit og ville gå av dersom det ble vedtatt. Forslaget falt mot fire stemmer og sentralstyret fikk langvarig applaus.

Applausen satte punktum for et fem timer langt ekstraordinært landsstyremøte om konflikten mellom tidligere generalsekretær Magne Nylenna og sentralstyret. Tidlig på møtet ble det vedtatt at evalueringsrapporten ikke skulle legges frem for delegatene og debatten var i hovedsak en serie innlegg om sentralstyrets håndtering av saken.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media