Uforståelig at Fosse har gått ut

Det sier Kjell Maartmann-Moe, leder av Alment praktiserende lægers forening (Aplf). På egne vegne uttrykker han skuffelse over Anette Fosses handling og tidspunktet den kom på. Han beklager at hun har gått ut av sentralstyret og at hun har skrevet brevet til landsstyret.

- Det hadde vært greit om hun hadde latt være å signere evalueringsrapporten og heller kommet med en dissens i sentralstyret. Men det gjorde hun ikke, og da mener jeg hun skulle stått last og brast med sentralstyret i denne saken for Legeforeningens og Magne Nylennas skyld, sier Aplf-lederen. - Jeg er redd for at Anette Fosse som sterk talskvinne for fagets plass i Legeforeningen, oppnår å svikte sin hjertesak gjennom denne vinglingen.

Nei til ekstraordinært møte
- Hva bør skje med saken før det ordinære landsstyremøtet i mai?
- Denne saken vil det være naturlig å diskutere på Legeforeningens ledermøte i april der de fleste lederne i foreningen er samlet. Jeg mener det er tilstrekkelig å behandle saken der før det ordinære landsstyremøtet i mai, svarer Maartmann-Moe.
- Hva er argumentene dine mot et ekstraordinært landsstyremøte?
- Mitt hovedargument er at Legeforeningen skal ha generalsekretærer i fremtiden, og hvis interne evalueringsrapporter skal bli tilgjengelig for alle, er jeg redd for at vi får problemer med å rekruttere de høyt kvalifiserte folkene vi trenger. Jeg synes sentralstyret har gjort en god jobb som arbeidsgiver i denne vanskelige saken ved å holde så tett som de har gjort. Jeg er glad for at Magne Nylenna er i gang i ny jobb.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media