Store mengder vitamin A svekker knoklene

Beinskjørhet synes å være mer utbredt i Norge og Sverige enn i andre land. En av forklaringene kan ligge i høyt inntak av vitamin A. Det går frem av en svensk studie publisert i New England Journal of Medicine.

Sverige er et av få land som beriker meieriprodukter med vitamin A. I Norge blir vitamin A tilsatt margariner og tørrgrøter, får Tidsskriftet opplyst i Sosial- og helsedirektoratet. Dessuten finnes det i ulike multivitaminpreparater.

Ikke uten fare
Vitamin A finnes i fisk, lever, nyre og melk, og er nødvendig for vekst og utvikling, synet, forplantningsevnen og immunsystemet. For store mengder av vitaminet over lengre tid er imidlertid forbundet med helseplager, i første rekke skjelett- og leddsmerter, tap av apetitt, kvalme og vekttap.

Lårhalsbrudd
Den svenske studien er en kohortundersøkelse av flere enn 2 000 menn som er fulgt opp over 30 år. Da studien ble igangsatt i 1970-73, ble det tatt blodprøver og gjort andre undersøkelser av mennene, som alle var i alderen 49-51 år.

266 av mennene fikk skjelettfraktur i oppfølgingstiden. Det viste seg at mennene som hadde de høyeste serumverdiene av vitamin A, hadde en generell bruddrisiko som var 1,6 ganger så stor som menn med normale verdier. Risikoen for lårhalsbrudd var 2,5 ganger så stor blant menn med de høyeste vitamin A-verdiene.

Beinskjørhet
Det er godt dokumentert i eksperimentelle studier at vitamin A i høye doser stimulerer beinresorpsjon, hemmer beindannelse og gir økt bruddhyppighet. Enkelte kliniske studier har vist at for mye vitamin A er assosiert med beinskjørhet hos kvinner og skjelettmisdannelser hos humane fostre.

Forfatterne av studien peker på at det er store forskjeller i diettinntaket av vitamin A mellom ulike land. I Skandinavia er det gjennomsnittlige inntaket opptil seks ganger så høyt som i Sør-Europa.

Skepsis til vitaminberikelse
I en leder i New England Journal of Medicine påpeker den nederlandske endokrinologen Paul Lips at blodets innhold av vitamin A tenderer til å øke med alderen, ettersom omsetningen i kroppen tar lengre tid.

- Vi vet at underernærte barn får for lite vitamin A, og at det er forbundet med helsefare. På den annen side kan for mye vitamin A være skadelig for voksne og spesielt gamle mennesker. Med andre ord har vitamin A et smalt terapeutisk vindu, understreker Lips.

Han legger til at denne studien viser at vitamintilskudd og vitaminberikelse av matvarer ikke er uproblematisk i vestlige land, der levealderen er høy og stadig flere gamle mennesker får osteoporose.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media