St. Olavs Orden til Ole Berg

Ordensrådet har i sin begrunnelse lagt vekt på at Ole Berg (f. 1944) med
sitt sterke karismatiske engasjement har satt lederutviklingen i det norske
helsevesenet ettertrykkelig på dagsordenen.

Stående applaus

- Hans holdning og innsats har vært, og er, av stor nasjonal betydning, sa
Slottets representant etter utdelingen som skjedde på Forum for
helseadministrasjons årlige samling i Oslo 10. januar.

Ole Berg

(Foto: GK Tjoflot)

Flere enn 200 av Ole
Bergs tidligere studenter ved Senter for helseadministrasjon var til stede og
gav ham stående applaus.

I hyllesttalene ble han betegnet som en samfunnsinstitusjon i seg selv som
det er vanskelig å etterfølge, og det ble lagt vekt på hans helt spesielle
klokskap og entusiasme i utviklingen av ledere i norsk helsevesen. Helseminister
Dagfinn Høybråten takket ham for å ha brakt makthavere og utøvere sammen og
sørget for at flere har sett helheten i norsk helsevesen.

500 helseledere

Ole Berg har sin dr. philos grad fra Institutt for statsvitenskap i 1968.
Siden 1987 har han vært professor i helseadministrasjon og statsvitenskap ved
Universitetet i Oslo og daglig leder ved Senter for helseadministrasjon som har
utdannet omkring 500 helseledere fordelt på 16 kull. 1. januar sluttet han som
leder ved senteret for å gå over til forskning og undervisning. Ole Berg har
vært sentral i etableringen av det nye studiet i helseledelse og helseøkonomi.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media