SOP-investering vekker reaksjoner

Nina Husom - Tidsskriftet
Stine Bjerkestrand Nesje -
Nettredaksjonen

FN har erklært at seismiske undersøkelser i Vest-Sahara er lovlig, men at all ressursutvinning fra okkupert territorium er forbudt og i strid med internasjonal lov. Det er det amerikanske oljeselskapet Kerr McGee og det franske TotalFinaElf som planlegger å utvinne olje utenfor kysten av Vest-Sahara. Selskapet TGS-NOPEC arbeider, ifølge Støttekomiteen for Vest-Sahara, på oppdrag for disse selskapene og den marokkanske staten. Det er Marokko som okkuperer Vest-Sahara.
- Selskapet legger til rette for oljeutvinning for okkupasjonsmakten Marokko, inne på okkupert territorium, hevder Erik Hagen i støttekomiteen.

Ikke mot retningslinjene

Aksjeporteføljen til Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) inneholder rundt 50 000 aksjer i TGS-NOPEC, der hver aksje er verdt 62 kroner. Leder av SOP-styret, Hans Petter Aarseth synes saken er uproblematisk, ikke fordi summen er ubetydelig, men fordi virksomheten ikke strider mot SOPs retningslinjer.
- TGS-NOPEC er et lovlig aksjeselskap som driver lovlig virksomhet, og det er ikke noe i våre retningslinjer som tilsier at vi bør holde oss unna her, sier Hans Petter Aarseth, som overtok ledervervet i SOP i 2002.

Tobakk og våpen

Aarseth legger stor vekt på at SOP-styret må ha klare retningslinjer å forholde seg til. Han sier at styret har hatt en grundig gjennomgang av etiske sider ved investeringsstrategien det siste året.
- Vi vil tilstrebe en mest mulig etisk forsvarlig profil for investeringene, sier han. - I tillegg til tobakk, som i mange år har stått på listen over uønskede virksomheter, har styret vedtatt å unngå investeringer i virksomheter som produserer atomvåpen, landminer og klasebomber.
Våpen som uønsket investering av aksjer, ble vedtatt på landsstyremøtet i 2000.

SOPs fondsforvalter for aksjeinvesteringer, Storebrand, er pålagt å unngå disse tre virksomhetstypene i tillegg til tobakk. - Jeg stoler på at Storebrand overvåker feltet best mulig. Dersom noe skulle glippe må vi selvsagt ta ansvar for det, sier han.
- Styret har også hatt en diskusjon om det er mulig å gjennomføre en slags screening av det enkelte selskap, men er kommet til at det er et enormt ressurskrevende arbeid som SOP ikke har mulighet for å gjennomføre, sier Aarseth.

Flere har solgt seg ut

Selv om TGS-NOPECs handlinger ikke er ulovlige, støtter svært mange støttekomiteens syn på at handlingen er uetisk. En lang rekke aksjonærer har på bakgrunn av opplysningene solgt aksjene de har i selskapet. Blant disse er flere kommunale pensjonskasser, Norsk Folkehjelp og fotballspilleren Lars Bohinen.
- Min holdning er at norske selskaper bør vise tilbakeholdenhet når det gjelder investeringer i slike folkerettslig omstridte områder, uttalte utenriksminister Jan Petersen da spørsmålet kom opp i Stortingets spørretime.Konflikten i Vest-Sahara Vest-Sahara, som av FN regnes som Afrikas siste koloni, ble okkupert av Marokko i 1975 da den gamle kolonimakten Spania forlot landet. FN har hele tiden fordømt okkupasjonen. Etter en 16 år lang krig, forhandlet FN fram en våpenhvileavtale i 1991. Partene og FN ble enige om at det skulle avholdes en folkeavstemning. Avstemningen skulle etter planen bli gjennomført i 1992. I dag har det ennå ikke vært gjennomført noen folkeavstemning. Mer om konflikten i Vest-Sahara.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media