Sentralstyret sprekker i dag

Det har lenge vært kjent at det har vært store indre motsetninger i
sentralstyret i konflikten mellom Magne Nylenna og sentralstyret. I dag meddeler
Anette Fosse, allmennlege i Mo i Rana, landsstyret og sentralstyret om at hun
har fått nok. Hun går
ut av sentralstyret med øyeblikkelig virkning.

- Får du andre med deg?

- Jeg vet at det er andre i sentralstyret som
deler min bekymring, men jeg kan ikke si om andre vil følge mitt eksempel.

Startet i november

Forspillet til evalueringen startet under sentralstyrets arbeidsmøte i
Geneve 13.- 15. november 2002.

- Jeg er medansvarlig for prosessen i
sentralstyret, men jeg innså underveis hvor stort ansvar sentralstyret har.
Siden har jeg jobbet for å endre retningen på prosessen, men har ikke nådd
frem, sier hun.

- Hvorfor har du ikke trukket deg før, siden
konfliktlinjene er så sterke?

- Jeg har tenkt veldig grundig gjennom dette, og
jeg beklager sterkt at jeg har bidratt til at saken har fått det utfallet den
har fått. Flere av oss i sentralstyret kunne ha stoppet prosessen på et
tidligere tidspunkt, sier hun. - Både forprosessen
til evalueringen og konsekvensene har sentralstyret håndtert uklokt og
amatørmessig. Nå må konsekvensene av prosessen diskuteres på et
ekstraordinært landsstyremøte, sier hun.

Rollen til generalsekretæren

- I brevet påpeker du at saken knytter an til
klare politiske motsetninger innen foreningen, hvilke?

- Det er åpenbart at det er indre motsetninger om
fag og fagforening i Legeforeningen som berører denne saken og dermed
organisasjonsdebatten. Selvsagt handler dette også om hva slags rolle
generalsekretæren skal ha, sier hun.

- Er det form eller innhold i evalueringsbrevet
som har ført til konflikten?

- Begge deler, sier hun og presiserer:
- I denne saken finnes det ikke bare skurker eller bare helter.
Magne Nylenna har sitt ansvar for utviklingen. Vi har vært ukloke på begge
sider, men det er sentralstyrets hovedansvar som arbeidsgiver at det er gått
som det er, sier Fosse.

Ingen personalsak

- Det har vært vanskelig å finne ut om dette
er en personalsak eller ikke. Hva mener du?

- Det er definitivt ingen personalsak. Rollen til
generalsekretæren er temaet saken handler om og det er uten tvil en sak for et
ekstraordinært landsstyremøte.

- Har du prøvd å få sentralstyret til å
innkalle til ekstraordinært landsstyremøte?

- Temaet har overhodet ikke vært diskutert i
sentralstyret, sier hun.

Gul lapp og talerett

- Nå som du har gått ut av sentralstyret og
ikke er delegat for et annet organisasjonsledd, er du heller ikke med i
landsstyret. Hva vil du gjøre?

- Jeg vil møte opp og sitte bak med gul lapp og
bruke taleretten min, sier hun.

- Hvor langt strekker taushetsplikten din seg?

- Jeg mener at jeg kan si mye om forspillet til
evalueringen og om konsekvensene av konflikten, og så får vi heller føle oss
frem til hva som er viktig å få frem underveis, svarer Fosse.

- Hvordan vurderer du sentralstyrets posisjon?

- Jeg vurderer den som veldig utrygg.

- Har du orientert presidenten?

- Ja, i dag tidlig.

- Hvordan reagerte han?

- Han uttrykte at han var sint og såret og han
bad meg om å vente. Men jeg har tatt min beslutning, avslutter hun.

Ekstraordnært sentralstyremøte

Sentralstyret har innkalt til møte i morgen lørdag, for å diskutere
sprekken i sentralstyret. Fosse kommer hvis hun blir bedt om det.

- Jeg vil gjerne møte opp og diskutere saken med
sentralstyret, men min beslutning står fast, sier hun.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media