Risikabelt for pasienter med implanterte elektroder i hjernen

Av Remo Gerdts og Espen Dietrichs
Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet

I samråd med fagmiljøer i Danmark og Tyskland har vi valgt også å fraråde terapeutisk ultralydbehandling inntil nærmere avklaring foreligger.

 

Nye kasuistikker fra USA rapporterer om to pasienter med Parkinsons sykdom og implanterte elektroder i hjernen som døde etter henholdsvis peroperativ diatermi og kortbølgebehandling av skoliose.

De senere år er kirurgisk behandling med pulset strømtilførsel (deep brain stimulaton, DBS) til definerte kjerneområder i hjernen (thalamus, pallidum, nucleus subthalamicus) blitt en etablert og god behandling for utvalgte pasienter med Parkinsons sykdom eller tremor. Særlig er implantasjon av elektroder til nucleus subthalamicus blitt et nødvendig tilskudd til behandling av komplisert Parkinsons sykdom. Ved Rikshospitalet er foreløpig ca. 50 pasienter operert på denne måten. Dette tallet antas å øke betydelig i løpet av de nærmeste årene.

Implantasjon av pulsgenerator med tilførsel av strøm til hjernen via ledninger representerer et energioverførende system med potensielle farer. Ytre energi kan overføres via systemet og gi alvorlige skader. Særlig gjelder dette terapeutisk mikro- og kortbølgebehandling, som pasienter kan få hos lege, tannlege, fysioterapeut, evt hos andre som driver terapeutisk virksomhet. Det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) gikk derfor ut med en advarsel like før jul som også det medisinske miljøet må ta hensyn til (1).
I denne advarselen frarådes det at pasienter som har implanterte hjernestimulatorer (DBS) får noen form for terapeutisk mikro- eller kortbølgebehandling, uavhengig av hvor på kroppen denne gis. Selv om FDA-rapporten fremhever at lignende komplikasjoner ikke er sannsynlige ved ultralydbehandling, har våre samarbeidsmiljøer i Danmark og Tyskland valgt å gå ut med en generell advarsel også når det gjelder terapeutisk ultralydbehandling. Vi har etter diskusjon med disse fagmiljøene valgt å komme med tilsvarende advarsel i Norge inntil nærmere avklaring foreligger. Leger, tannleger og fysioterapeuter oppfordres derfor til ikke å henvise til eller anbefale slik behandling for disse pasientene. Det anbefales også at fagpersonell som utfører terapeutisk ultralyd eller kortbølgebehandling, sikrer seg at pasienten ikke er operert med slik metode før behandling gis.

Ved Rikshospitalet er disse momentene tatt inn i vår informasjon til pasientene. Det er imidlertid viktig at også andre behandlere som har kontakt med denne pasientgruppen, er informert.

Litteratur:

1. FDA Public Health Notification: Diathermy interactions with implanted leads and implanted systems with leads.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media