Rikshospitalet hedrer ansatte

Stig Frøland er professor og seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling. Prisen for fremragende forskning er på 150 000 kroner. Han får prisen for sine studier de senere år om kronisk inflammasjon.

Prisen for beste vitenskapelige artikkel i 2002 på 50 000 kroner går til forsker Pål Øystein Falnes, Seksjon for molekylær mikrobiologi, Mikrobiologisk
institutt. Han får prisen for artikkelen AlkB-mediated oxidative demethylation reverses DNA damage in Escherichia coli, publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Nature (Nature 2002; 419:178-182).

- Forskningsprisene våre er relativt store. Ikke mange sykehus har noe lignende, tror informasjonssjef Trine Lind ved Rikshospitalet.

I dag fordeles også sentrale forskningsbevilgninger for 2003 på til sammen 9 millioner kroner ved Rikshospitalet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media