Reseptfrie legemidler i butikkene?

Helsedepartementet åpner for at enkelte reseptfrie legemidler kan selges i dagligvarehandel, helsekostforretninger og i liknende butikker. I dag selges alle legemidler via apotek, bortsett fra naturlegemidler. Apotek og medisinutsalg skal fortsatt ha ansvar for at befolkningen har tilgang på legemidler, mener departementet. Det betyr at salg i vanlige butikker bare blir et supplement til apoteksalget. Legemidlene må oppbevares fysisk utilgjengelig for kunden og det foreslås at legemidler ikke selges til kunder under 18 år.

Bedre tilgjengelighet

Legemiddelverket har foreslått hvilke legemidler som skal tillates solgt utenom apotek. De mest benyttede reseptfrie legemidlene står på denne listen.
Helseminister Dagfinn Høybråten sier at målet med en slik reform er å sikre folk bedre tilgjengelighet til legemidler. Han regner også med at den økte konkurransen vil presse prisene.
Høringen avsluttes ved påsketider. Det tas sikte på at reformen trer i kraft i løpet av høsten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media