Presidenten tror på løsning denne uken

Både på Tidsskriftets debattsider og i diskusjonsforumet Eyr krever enkeltmedlemmer og andre organisassjonsledd et ekstraordinært landsstyremøte. Kravet er innsyn i dokumenter og forhold omkring konflikten mellom generalsekretæren og sentralstyret.

I løpet av uken
President Hans Kristian Bakke kommenterer kravet om ekstraordinært landsstyremøte slik:
- Jeg har registrert at enkelte foreninger og medlemmer har uttrykt ønske om dette, sist ved Ola Jøsendal. Begrunnelsen deres, slik jeg oppfatter det, er at situasjonen er uavklart og ledsaget av et ønske om rask avklaring. Det ønsker også sentralstyret.
- Hvor står prosessen?
- Den står der hvor det er mulig å få til rask avklaring, svarer Bakke.
- Hvor raskt?
- Sett fra sentralstyrets side – raskere enn en uke, er presidentens svar.
- Er striden mellom sentralstyret og generalsekretær Magne Nylenna en personalsak?
- Det ønsker jeg ikke å kommentere, vi søker å få til en rask løsning, svarer Bakke.
- Hva vil du si om sentralstyret informasjonsstrategi siden saken ble kjent i desember?
- Sentralstyret er arbeidsgiver for Nylenna – det er vår funksjon i denne saken.
- Når du bruker begrepet arbeidsgiver om sentralstyret må det bety at saken er å anse som en personalsak?
- Det ønsker jeg ikke å kommentere, avslutter Bakke.

- Lovende, sier Stabell
Harald Stabell, som er Nylennas advokat, kommenterer Bakkes tro på en løsning i løpet av uken slik: - Det høres lovende ut, men om vi aksepterer et tilbud eller ikke, kommer an på hva sentralstyret tilbyr, sier han.
- Hva slags krav har du og Nylenna stilt?
- Kravet er å få avviklet arbeidsforholdet i henhold til arbeidsavtalen til min klient, svarer Stabell.
- Hva betyr det i harde tall?
- Det har vi ikke regnet ut, men kravene er i henhold til arbeidsavtalen, er svaret fra advokaten.

Økende krav blant medlemmer
- Kravet om ekstraordinært landsstyremøte står ved lag selv om det kommer en avklaring i løpet av uken, kommenterer Ola Jøsendal, som har gått ut på Eyr og krevd at sentralstyret sammenkaller til ekstraordinært landsstyremøte. - Det er saksbehandlingen vi reagerer på, og jeg er overhodet ikke imponert, sier han. Jøsendal er leder av Offentlige legers landsforening, men presiserer at han snakker på vegne av seg selv.

26. januar skriver Jøsendal på Eyr: - –Spekulasjoner om at konflikten er en personalsak, en politisk strid, eller annet, må bringes til opphør.– – –Det kan kort og godt konstateres at sentralstyret ikke har oppfylt sitt arbeidsgiveransvar. Foreningens unntakstilstand har vart altfor lenge allerede. Dersom generalsekretærens arbeidsforhold er i ferd med å avsluttes, er det åpenbart at det ikke skjer på en hensiktsmessig måte.–

Jøsendal påpeker at sentralstyret ble delegert arbeidsgiveransvar for generalsekretæren på landsstyremøtet i 2000. - Foreningens tillitsvalgte og foreningens medlemmer opplever at saken er gjenstand for rykter, og det er grunn til å anta at sekretariatets arbeid blir forstyrret av saken. Dette er sentralstyrets ansvar, skriver Jøsendal.

Han påpeker at landsstyremøtet i mai 2003 skal behandle to svært viktige saker: valg og organisasjonsutvalgets innstilling. Han mener at forutsetningen for å behandle disse sakene, er at saken mellom sentralstyret og generalsekretæren ikke forblir en ikke-sak.

E-postmobilisering
Ola Jøsendal ber foreningens landsstyremedlemmer som støtter kravet om ekstraordinært møte om å sende e-post til presidenten om dette.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media