Oppfordrer til publisering i åpne Internett-tidsskrifter

Dette opplyser overbibliotekar Arne Jakobsson ved Bibliotek for medisin og
helsefag ved universitetet til nettavisen forskning.no. Universitetet i Tromsø
er alt medlem av BioMed Central.

Uklart om impact factor

BioMed Central gir mulighet
for publisering i en rekke tidsskrifter med ordninger der stoffet vurderes av
faglige medarbeider. Flere av tidsskriftene er kun på Internett. Alle artikler
er fritt tilgjengelig på nettet så snart de er godkjente, uavhengig av om de
også skal publiseres i en papirutgave.

BioMed Central har som intensjon at tidsskriftene under publiseringsparaplyen
skal bli vurdert med hensyn til impact factor, men har også et kritisk syn på
denne måten å vurdere tidsskrifter på. På BioMed Central beholder
forskeren opphavsretten til artikkelen. De fleste andre store internasjonale
forlag krever at forskeren gir fra seg opphavsretten til den endelige versjonen
av artikkelen.

Internasjonal trend

I nær fremtid vil Universitetsbiblioteket i Oslo, Det medisinsk
fakultet ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet sende brev til egne forskere, der
de oppfordrer dem til å vurdere publisering i BioMed Central. Jakobsson
forventer at mange forskere vil møte brevet med skepsis. Forskernes
førsteprioritet er å få artikler publisert i anerkjente tidsskrifter.
Samtidig påpeker han at det er en sterk internasjonal trend i retning publisering
i tidsskrifter med fri tilgang.

- På denne måten kan også våre forskere bidra
til utviklingen av nytt system for vitenskapelig publisering i fritt
tilgjengelige elektroniske tidsskrifter, sier overbibliotekar Jakobsson.

Noe av bakgrunnen for at de vil knytte seg til BioMed Central er også at et
slik medlemsskap er billigere enn abonnement på andre enkelttidsskrifter.

Les også:- Amerikansk
forskeropprør mot publiseringstradisjoner. Tidsskriftet nr. 20/2002

- Forskningsformidlingens
frihetskamp. Tidsskriftet nr. 17/2001

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media