Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Prisbelønt for innsats med hjertestartere

  Prisbelønt for innsats med hjertestartere

  Som første nordmann er Lars Wik (f. 1957) tildelt pris under den årlige kongressen i regi av American Heart Association, som samler mellom 30 000–40 000 leger. Prisen, 2002 Critical care. Best abstract award, fikk han for et arbeid som viser at hjerte-lunge-redning før elektrosjokk/defibrillering øker overlevelse etter hjertestans.

  Lars Wik er anestesiolog og daglig leder for Nasjonalt akuttmedisinsk kompetansesenter (NAKOS), som holder til ved det medisinske og anestesiologiske forskningsmiljøet ved Ullevål universitetssykehus (Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3662).

  – Prisen bestod av en plakett, en liten pengesum og dekning av oppholdet. Men ikke minst gir den heder og ære, og vår forskergruppe høster anerkjennelse i det kardiologiske miljøet i inn- og utland, sier Lars Wik som tror internasjonale retningslinjer vil bli forandret som følge av det vitenskapelige arbeidet han innkasserte en pris for.

  Pris til brystkreftforsker

  Pris til brystkreftforsker

  Gro Wiedswang (f. 1958) er tildelt prisen Ung forsker 2002. Prisen ble delt ut av Onkologisk forum, som hvert år arrangerer et tverrfaglig møtested om kreft. I tillegg til anerkjennelsen mottok prisvinneren en sjekk på 25 000 kroner.

  Wiedswang kombinerer oppgaven som kirurg ved Ullevål universitetssykehus, med kreftforskning ved Det norske radiumhospital. Vinnerarbeidet er en del av det såkalte Mikrometastaseprosjektet. Radiumhospitalets prosjekt innbefatter basalforskning på encellenivå med kort vei til praktiske konsekvenser for pasientene: – I siste instans vil funnene kunne bety flere leveår for den enkelte pasient, og ha overføringsverdi for arbeidet med å bekjempe andre kreftformer. Det er denne målsettingen som driver oss videre, sier prisvinneren til www.kreft.no.

  Ny direktør ved Akershus universitetssykehus

  Ny direktør ved Akershus universitetssykehus

  Styret i helseforetaket Akershus universitetssykehus (AHus) har ansatt Are Helseth (f. 1955) som administrerende direktør. Helseth kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Helse Øst RHF hvor han også har vært styreleder for fem av regionens lokale helseforetak: Ullevål og Aker universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sunnaas sykehus og Barne- og ungdomspsykiatri Oslo.

  Are Helseth er dr.med. og spesialist i patologi og kirurgi. Han overtar stillingen etter Øystein Dolva.

  Svensk pris til norsk genprofessor

  Svensk pris til norsk genprofessor

  Anne-Lise Børresen-Dale er tildelt den svenske SalusAnsvar-prisen 2002 for sin forskning på skreddersydd behandling av brystkreft. Prisen, som er på 1 million svenske kroner, er Nordens største medisinpris etter Nobelprisen. Børresen-Dale mottok også nylig Universitetet i Oslos forskningspris for 2002 på 250 000 kroner (Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 120: 1362).

  Børresen-Dales forskning går ut på å lage DNA-mikromatriser eller genportrett av den enkelte kreftsvulst (Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 121: 3332–3). Ingen kreftsvulster er genetisk like. Svulstens genportrett samvirker med pasientens unike genetiske profil og påvirker dermed kreftens utvikling og terapieffekten. Med slike DNA-mikromatriser kan man teste aktiviteten i tusenvis av gener samtidig.

  Børresen-Dale er sivilingeniør i teknisk biokjemi og forskningssjef ved Avdeling for genetikk, Institutt for Kreftforskning, Det norske radiumhospital HF.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media