Nytt nummer - fornyet blad

Etter planen skal papirutgaven være ute hos medlemmene i dag.

Fornyet og gjenkjennelig er målet

- Endringene har hatt tre viktige målsettinger, forteller Charlotte Haug,
redaktør av Tidsskriftet:

- For det første å lage et tidsskrift som skal beholde sitt særpreg som et
seriøst fagtidsskrift skrevet av og for leger, samtidig som det skal ha et mer
moderne preg. For det andre å gjøre den store mengden av skriftlig materiale
med høy kvalitet mer tilgjengelig for leserne gjennom bruk av visuelle
hjelpemidler som figurer og faktabokser. En tredje viktig målsetting har vært
å gjøre Tidsskriftets spalter lettere tilgjengelige med stoff av interesse for
leserne, men som ikke alltid har funnet sin naturlige plass, f.eks. kortere
notiser og observasjoner fra praksis og faglige artikler om helsepolitikk,
ledelse og organisering, sier Haug.

Torsdag som utgivelsesdag

Torsdag 9. januar er utgivelsesdag for første nummer av det fornyede
Tidsskriftet, og dagen da abonnentene skal ha det i postkassene. Tidsskriftets
redaksjon er spent på reaksjonene på endringene, og du kan være med å gi
respons (lenke til respons-meldingen).

Annenhver torsdag blir nå fast utgivelsesdag. Neste nummer kommer 23.
januar.

- Siste nummer av
Tidsskriftet.

-
Utgivelsesplan for 2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media